Technische Vacatures

Voor uitvinders van de toekomst

Scroll naar beneden

Wij hebben momenteel 76 vacatures:

Werkvoorbereider E&I

Antwerpen

In de functie van werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de technische en administratieve voorbereiding van de werken binnen de maintenance afdeling.

Meer informatie

Uitbatingsingenieur

Antwerpen

Als Uitbatingsingenieur ben je verantwoordelijk voor het bieden van multidisciplinaire technische ondersteuning aan de afdeling door op te treden als kennisdrager, alsook de daarbij horende administratie met als doel bij te dragen tot de efficiënte werking van de afdeling.

Meer informatie

Allround HVAC Technieker

Brussel

Als Allround HVAC Technieker ben je verantwoordelijk voor het beheer van het onderhoud van verschillende administratieve gebouwen in disciplines als branddetectie, camerabewaking etc.

Meer informatie

Mechanical Proces Engineer

Bunnik

Als Mechanical Engineer ben je betrokken bij het ontwerpen, fabriceren, bouwen en het in bedrijf nemen van processing-apparatuur binnen de voedingsmiddelen, chemische en farmaceutische industrie.

Meer informatie

Support Engineer PLM/CAO

Brussel

Als Support Engineer ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van incidenten en aanvragen van gebruikers betreffende de CAO/PLM tools. Daarnaast houd je je bezig met de installatie van updates van de PLM tools.

Meer informatie

Werftoezichter

Brussel

Als Werftoezichter ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van activiteiten zoals planning, techniek en administratie op de werven.

Meer informatie

Piping Coordinator

Gans België

Als Piping Coordinator ben je verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van werken zoals burgerlijke bouwkunde en piping op het terrein.

Meer informatie

Mechanical Engineer (Senior)

Bunnik

Als Senior Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties.

Meer informatie

Hard- Software Engineer PLC C++

Bunnik

Als Hard – Software Engineer wordt je de belangrijke schakel tussen probleem en oplossing. Je maakt van jouw innovatie skills realistische projecten. Je tilt onze engineering naar een hoog niveau. Jouw software applicaties voor industriële installaties zijn gewoon goed. Je bent gedreven, enthousiast en vooral gemotiveerd.

Meer informatie

Project Engineer – Technische Gebouwen

Brussel

Als Project Engineer - Technische Gebouwen ben je verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van het onderhoud van gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandpreventie en bestrijding, liften, loodgieterij en camerabewaking.

Meer informatie

Design Engineer Wegenis / BIM

Als Design Ingenieur Bouwkunde ben je de teamverantwoordelijke tijdens het uitvoeren van technische studies en controles binnen civiele technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lineaire infrastructuur.

Meer informatie

Design Ingenieur Bouwkunde

Als Design Ingenieur Bouwkunde ben je de teamverantwoordelijke voor het uitvoeren van technische studies en controles binnen civiele technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lineaire infrastructuur.

Meer informatie

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur

Als Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische ondersteuning van civiele structuren zoals bruggen, viaducten en tunnels.

Meer informatie

Sales Manager

Best

Als Sales Manager ben je primair verantwoordelijk voor het genereren van kantoorprojecten en detacheringen bij klanten.

Meer informatie

Tekenaar Constructeur

Bunnik

Als Tekenaar Constructeur ben jij onze schakel tussen de vraag van de klant en de oplossing die wij kunnen bieden. Je maakt van jouw innoverende creativiteit en kwaliteiten realistische oplossingen. Door jouw inbreng realiseer je engineeringsoplossingen op een hoger niveau.

Meer informatie

Milieu Engineer

Antwerpen

Werken als Milieu Engineer betekent werken aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van engineering die bijdragen aan een beter milieu. Je bent betrokken bij diverse milieu- en omgevingsaspecten.

Meer informatie

Electrical Engineer

Antwerpen

Als Electrical Engineer verzorg je het elektrisch ontwerp, de schema’s, en werk je mee aan de inbedrijfname en de nazorg van verschillende projecten in automatisering (voeding, automobiel, en lichte industrie).

Meer informatie

Contractbeheerder

Brussel

Als Contractbeheerder behandel je overeenkomsten, protocollen met buitenlandse en internationale agentschappen, verzekeringscontracten en onderzoeks- en ontwikkelingscontracten die niet zijn onderworpen aan de voorschriften voor openbare aanbestedingen.

Meer informatie

Technisch Administratief Medewerker

Brussel

Als Technisch Administratief Medewerker zorg je voor het administratief beheer van aankopen en onteigeningen. Je verzamelt en analyseert adequate informatie voor de opmaak van een volledig dossier met het oog op de onteigening of de aankoop van de nodige terreinen voor de werken burgerlijke bouwkunde.

Meer informatie

Commissioning Technicus Elektriciteit

Brussel

Als Commissioning Technicus Elektriciteit voer je kritisch technische controles uit van de installaties door middel van functionele proeven.

Meer informatie

Gereedschapmaker

Bunnik

Je houd je bezig met het assembleren en/of aanpassen van gereedschappen aan de hand van tekeningen.

Meer informatie

CNC Freezer

Bunnik

Je programmeert rechtstreeks aan je werkbank m.b.v. een Heidenhain-besturing. Je maakt enkel stuks of kleine series.

Meer informatie

Autocad Electrical Designer

Brussel

Studies uitvoeren over de elektrische apparatuur voor beveiligingssysteem, controlesysteem, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.

Meer informatie

Piping Site Coördinator

België

Als Piping Coördinator houdt je je bezig met het opvolgen en coördineren van de werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein. Je respecteert de dagelijkse veiligheid en controleert de kwaliteit van de uitvoeringen. Je bent een problemsolver, kritisch en communicatief sterk.

Meer informatie

Contract Medewerker

Brussel

Als Contact Medewerker maak je contracten van diensten en leveringen, beheer je de planning en respecteer je de procedures. Daarvoor beschik je over goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (opdrachten van leveringen en diensten) en/of handelsrecht. Je bent efficiënt, ordelijk en toont initiatief

Meer informatie

Junior Werftoezichter (Electro)Mechanica

Antwerpen, West-Vlaanderen, Brussel

Als Junior Werftoezichter (Electro)Mechanica volg je de uitvoering van de werken door de aannemers op het terrein op, controleert hun activiteiten en noteert gedetailleerd je vaststellingen. Je maakt metingen, zorgt voor nodige keuringen en controleert of veiligheidsmaatregelen en milieureglementering door toegepast worden. Dit rapporteer je vervolgens dagelijks door.

Meer informatie

Medior Project Manager Bouwkunde

Vlaanderen

Onze verschillende Project Teams volgen de uitvoering van de werken op de werven in heel België op conform de bestekken en dus met respect voor de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid. In het kader van langdurige infrastructuur projecten in Vlaanderen, zoeken we 2 medior/senior project managers bouwkunde.

Meer informatie

Landmeter

Vlaanderen

Als Landmeter / Topograaf voer je opmetingen, schattingen en plaatsbeschrijvingen uit. Dit documenteer je volledig en werk je referentiesystemen bij voor controles. Daarbij ben je communicatief, onafhankelijk maar met praktische ingesteldheid en teamgeest. Flexibel (zowel op vlak van mobiliteit als op vlak van uren), stip en nauwgezet.

Meer informatie

Werftoezichter HV

Brussel

Als Werftoezichter HV houdt je je bezig met veiligheid, punctualiteit, administratief en operationeel beheer van de werfen, zoals dagelijks rapporteren over het verloop van de werkzaamheden en toezien op de geldigheid van brevetten. Je zult proactief toezien op de veiligheid en de stiptheid van werkzaamheden. Nauwkeurig werken is voor deze functie essentieel.

Meer informatie

Robot Service Engineer

Gans Vlaanderen

Als Robot Service Engineer ben je verantwoordelijk voor het programmeren van robots, voert inbedrijfstellingen uit, geeft opleiding en je verleent service bij klanten. Daarbij kom je bij vele klanten, groot en klein, in diverse sectoren. Dit alles in nauwe samenwerking met je collega’s van de binnen- en buitendienst.

Meer informatie

Project Engineer – Electrical Engineering & Hardware

Als Project Engineer Electrical Engineering & Hardware ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van de hardware documenten door gebruik te maken van het juiste CAD/CAE systeem teneinde de optimale uitvoering, inbedrijfname en functionering van de installatie te verwezenlijken conform de wettelijke reglementering en de eisen van de klant.

Meer informatie

Project Engineer – Software Automation

Als Project Engineer Software Automation ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en in dienst nemen van software voor automatiseringsprojecten en/of de engineering en coördinatie van kleinere projecten of projectonderdelen.

Meer informatie

Werfleider Elektriciteit

Brussel

Als Werfleider Elektriciteit houdt je je bezig met de studie van het bestek en de plannen voorafgaand aan de werken. Je maakt de specifieke aanpak en technische plannen binnen het bestek eigen en bereidt het toezicht van de werf voor. Je gaat activiteiten op de werf organiseren en plannen, en dit op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Je vult het dossier aan op basis van procedures.

Meer informatie

Project Ingenieur

Brussel

Als projectingenieur sta je aan het hoofd van verschillende werfteams. Je ziet toe op het respecteren van de doelstellingen van bij de start tot aan de oplevering van de werf en draagt de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit, het budget en de planning van de opdracht.

Meer informatie

Administratief Dossierbeheerder

Brussel

Als Administratief Dossierbeheerder stel je de gunningsdossiers op van overheidsopdrachten. Daarbij volg je strikte procedures en garandeer je kwalitatief beheer. Je bent doeltreffend, ordelijk en neemt initiatief.

Meer informatie

Werfleider Elektriciteit

Vlaanderen

Als Werfleider Elektriciteit houdt je je bezig met de studie van het bestek en de plannen voorafgaand aan de werken. Je maakt de specifieke aanpak en technische plannen binnen het bestek eigen en bereidt het toezicht van de werf voor. Je gaat activiteiten op de werf organiseren en plannen, en dit op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Je vult het dossier aan op basis van procedures.

Meer informatie

Landmeter / Topograaf

Vlanderen/België

Als Landmeter / Topograaf houdt je je bezig met het Inplanten en materialiseren van de fysieke referenties op het terrein. Je draagt zorg voor het uitvoeren van de meting en de correctie van het totale station. Daarbij zorg je voor het opmaken van de documentatie en bijwerken van referentiesystemen. Je bent stipt en nauwgezet, communicatief vaardig, onafhankelijk maar met praktische ingesteldheid en teamgeest.

Meer informatie

Process Engineer / Manager

De missie kadert in een organisatorisch Transformatieprogramma van Facility Management met een belangrijke re-engineering van de operationele processen als gevolg. De Process Engineer speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de verschillende domeinen in de realisatie van de projecten. Je  toont een groot analytisch vermogen en kunt een complex proces uitrafelen en analyseren op een gestructureerde manier. Daarnaast beschikt u over negotiatiekwaliteiten en overtuigingskracht.

Meer informatie

Senior Project Manager

Als Senior Project Manager ben je autonoom beheerder van projecten binnen Facility Management. Dit beheer gaat van oplevering van de volledige scope, technologie en change management. Je bent verantwoordelijk voor beheer van projectdocumentatie, supervisie van implementatie, coördinatie van finale evaluatie. Je hebt ploeggeest, kunt luisteren en bent zeer communicatief, assertief en klantgericht.

Meer informatie

Microstation Tekenaar

Brussel

Als Microstation Tekenaar houdt je je bezig met het tekenen van plannen en elektrische schema’s. Je zult bepaalde administratieve taken uitvoeren en hebt contact met technische diensten, studieburelen en aannemers. Daarbij ben je teamplayer, flexibel, communicatief en positief ingesteld.

Meer informatie

Junior Werftoezichter Elektriciteit

Als Junior Werftoezichter Elektriciteit volg je de uitvoering van de werken door de aannemers op het terrein op, controleert hun activiteiten en noteert gedetailleerd je vaststellingen. Je maakt metingen, zorgt voor nodige keuringen en controleert of veiligheidsmaatregelen en milieureglementering door toegepast worden. Dit rapporteer je vervolgens dagelijks door.

Meer informatie

Project Ingenieur Elektriciteit

Antwerpen

Als Project Ingenieur Elektriciteit zul je in overleg met klanten de doelstelling en randvoorwaarden van een project bepalen. Je houdt je o.a bezig met het opmaken van ramingen, dimensioneren van kabels en ontwerpen van elektrische schema’s. Je bewaakt ten alle tijden de veiligheid en past geldende normen en interne bedrijfsstandaarden toe.

Meer informatie

Product Development Engineer

Regio Hasselt

Als Product Development Engineer realiseer je projecten rekening houdend met het budget en de opgelegde kwaliteitsnormen. Je bent verantwoordelijk voor de technische communicatie met de klant en de teams die de het project uitwerken. Alsook ondersteun je de sales-afdeling met de technische presentaties naar de klant toe. Daarbij ben je vertrouwd met de ontwikkeling van producten binnen automotive.

Meer informatie

Tekla Structures Tekenaar

Als Tekla Structures Tekenaar houdt je je bezig met het uittekenen van nieuwe structuren, uitwerken en uitzoeken versterkingsplannen en het opmaken van productiedossiers. Voor de uitvoering van deze taak zal jij gebruik maken van 3D tekensoftware, meer bepaald Tekla Structures en Autocad, alsook Excel rekenbladen.

Meer informatie

Automation Engineer

Zwijndrecht

Als Automation Engineer analyseer je de technische aspecten van een nieuwe opdracht en evalueer je de voorziene projectbudgettering, realisatie en de gehele coördinatie van omvangrijke en/of complexe projecten.

Meer informatie

Civil Supervisor / Specialist

Zwijndrecht

Als Civil Supervisor/Specialist zorg je in hoofdzaak voor de dagelijkse werfopvolging van de bouwkundige werken. Voornamelijk beton-, staal en wegeniswerken en betonherstellingen en in mindere mate rioleringswerken. Je bent vlot in technische communicatie en communiceert met interne klanten en aannemers.

Meer informatie

GIS Tekenaar

Als GIS Tekenaar ben je verantwoordelijk voor de correctie van leidingen en apparaten in het GIS. Je draagt zorg voor de controle en interpretatie van opmetingen, controleert en interpreteert detailschetsen van leiden en zorgt voor de grootschalige intekening van leidingen. Iedereen is jaloers op jouw ruimtelijk inzicht en je kunt kaarten/plannen interpreteren als de beste.

Meer informatie

Werfleider Elektriciteit

Antwerpen

Als Werfleider Elektriciteit houdt je je bezig met de studie van het bestek en de plannen voorafgaand aan de werken. Je maakt de specifieke aanpak en technische plannen binnen het bestek eigen en bereidt het toezicht van de werf voor. Je gaat activiteiten op de werf organiseren en plannen, en dit op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Je vult het dossier aan op basis van procedures.

Meer informatie

Electrical Hardware Engineer

Zwijndrecht

Als Electrical Hardware Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van de hardware documenten door gebruik te maken van het juiste E-plan systeem teneinde de optimale uitvoering, inbedrijfname en functionering van de installatie te verwezenlijken conform de wettelijke reglementering en de eisen van de klant.

Meer informatie

Lead Engineer

Bunnik

Als Lead Engineer heb jij de touwtjes in handen. Jij bepaalt en draagt de verantwoordelijkheid voor conceptkeuzes, risicoinventarisatie, inkoop en kwaliteit van het technische dossier. Je zet constructies op vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd.

Meer informatie

Senior Project Engineer

Amsterdam

Je bent een slagvaardige, zelfstandige, communicatief sterke, oplossingsgerichte Project Engineer die vanuit ruime kennis en ervaring in de machinebouw samen met de engineers in jouw projectteam de verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van hoogwaardige klantspecifieke machines en systemen. Projecten zijn zeer divers in omvang en complexiteit. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant, leveranciers en alle interne bedrijfsdisciplines.

Meer informatie

Senior Mechanical Engineer

Amsterdam

Als Senior Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Het gaat jou om het resultaat en bent niet bang van een beetje stress.

Meer informatie

Senior Mechanical Engineer

Bunnik

Als Senior Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Het gaat jou om het resultaat en bent niet bang van een beetje stress.

Meer informatie

Mechanical Engineer

Amsterdam

Als Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Het gaat jou om het resultaat en bent niet bang van een beetje stress.

Meer informatie

DCS Engineer

Melsele

Als DCS Engineer word je ingeschakeld in een team dat een project vanuit conceptfase tot en met de nazorg ondersteunt. Hierbij ben je mede verantwoordelijk voor de communicatie met de klanten en leveranciers. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als DCS Engineer en bent communicatief, resultaatgericht en gedreven.

Meer informatie

Senior Mechanical Engineer

Best

Als Senior Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Het gaat jou om het resultaat en bent niet bang van een beetje stress.

Meer informatie

Senior Teamleider

Bunnik

Als Senior Teamleider heb je een hart voor techniek, mensen en kwaliteit. In een innovatieve en dynamische werkomgeving is het van belang om de kwaliteit te waarborgen en goed in te kunnen spelen op de wensen van de klant. Je bewaakt de dagelijkse procesvoortgang, werkt aan een goede werksfeer en teamgeest en grijpt in bij (dreigende) verstoringen door het verzorgen van een juiste oplossing.

Meer informatie

PLC Programmeur

Bunnik

Als PLC Engineer houdt je je bezig met creatieve oplossingen op het gebied van industriële automatisering. Je hebt ruime ervaring met PLC / SCADA / HMI en inventariseert, bedenkt, adviseert, ontwerpt, test en ondersteunt bij het in bedrijfstellen van de software.

Meer informatie

Mechanical Project Engineer

Bunnik

Als Mechanical Project Engineer ben je de link tussen uitdaging en technische innovatie. Je bent verantwoordelijk voor de technische inhoud en coördinatie van het mechanische deel van projecten. Daarbij ben je een echte coach en kun je een team aansturen.

Meer informatie

Stage Werktuigbouwkunde

Best

Als Stagiaire Werktuigbouwkunde heb je boven alles een torenhoge motivatie. Je gaat de wondere wereld van engineering ontdekken door mee te draaien op volwassen projecten binnen de werktuigbouwkunde. Je bent ambitieus, maar realistisch, en hebt minimaal een HTS werktuigbouwkunde of soortgelijke vooropleiding.

Meer informatie

Automation and Electrical Engineer

Bunnik

Als Automation and Electrical engineer krijg je te maken met complexe vraagstukken en ben je verantwoordelijk voor het onderhouden, verbeteren en wijzigen van besturingsoplossingen binnen de automatisering. Je werkt efficient, zowel zelfstandig als in teamverband en bent niet bang om het kantoor uit te gaan voor een project.

Meer informatie

Draft Engineer

Amsterdam

Alles wat wordt gebouwd of gefabriceerd begint met een idee. Als Draft Engineer maak je de technische tekeningen, samenstellingstekeningen en stuklijsten om dit te realiseren. Je bent creatief in je oplossingen en sterk in je communicatie.

Meer informatie

Lead Engineer

Roosendaal

Als Leader Engineer heb jij de touwtjes in handen. Jij bepaalt en draagt de verantwoordelijkheid voor conceptkeuzes, risicoinventarisatie, inkoop en kwaliteit van het technische dossier. Je zet constructies op vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd.

Meer informatie

Werkvoorbereider landmeetkundige binnendienst

Als Werkvoorbereider Landmeetkundige Binnendienst lever je informatie voor de landmeetkundige buitendienst, zoals: uitzetbestanden, tekeningen en datalijsten. Jij bent de persoon die communiceert met de opdrachtgevers waar het gaat om de projectvoorbereiding en je communiceert met de meetploegen. Je bewaakt daarbij ook de kwaliteit van meetdata en spreekt waar nodig ook collega's hier op aan.

Meer informatie

Project Manager

Bunnik

Als Project Manager zorg je ervoor dat de diensten en producten die geleverd worden probleemloos geïmplementeerd worden. Je bent verantwoordelijk voor de planning en voortgang van de werkzaamheden. Je signaleert mogelijke afwijkingen binnen het project en houdt je bezig met de optimalisatie van het proces en het eindresultaat. Daarbij heb je een sterk analytisch denkvermogen, ondernemende en commerciële instelling en je bent accuraat en leergierig.

Meer informatie

Mechanical Engineer

Best

Als Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Het gaat jou om het resultaat en bent niet bang van een beetje stress.

Meer informatie

Landmeter Ondergrondse Infra

Als Landmeter Ondergrondse Infra houd je je bezig met het digitaal (en soms analoog) uitzetten, inmeten en registreren van ondergrondse kabels en leidingen met behulp van verschillende meettechnieken. Je bent verantwoordelijk voor het rapporteren van geconstateerde afwijkingen t.o.v. bestek en meetgegevens. Daarbij houd je contact, plan en overleg je met opdrachtgevers, uitvoerders en fitters.

Meer informatie

Senior Mechanical Engineer

Roosendaal

Als Senior Mechanical Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Het gaat jou om het resultaat en bent niet bang van een beetje stress.

Meer informatie

Engineer

Bunnik

Als Engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je maakt technische tekeningen, samenstellingstekeningen en stuklijsten.

Meer informatie

Glasvezel Engineer

Als Glasvezel Engineer ontwerp je glasvezelnetwerken en zorg je voor de juiste werktekeningen. Hier schrijf je correcte werkinstructies voor en bewaak je de juiste doorlooptijden van het project. Je bent aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Meer informatie

Assistent landmeter

Bunnik

Als Assistent Landmeter zorg je ervoor dat de landmeter altijd en zonder problemen werkt. Je streeft naar productiviteit en signaleert afwijkingen in projecten.

Meer informatie

Lead Engineer

Best

Als Leader Engineer heb jij de touwtjes in handen. Jij bepaalt en draagt de verantwoordelijkheid voor conceptkeuzes, risicoinventarisatie, inkoop en kwaliteit van het technische dossier. Je zet constructies op vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd.

Meer informatie

PLC Engineer

Amsterdam

Als PLC Engineer houdt je je bezig met creatieve oplossingen op het gebied van industriële automatisering. Je hebt ruime ervaring met PLC / SCADA / HMI en inventariseert, bedenkt, adviseert, ontwerpt, test en ondersteunt bij het in bedrijfstellen van de software.

Meer informatie

CNC Draaier

Bunnik

Je programmeert rechtstreeks aan je bank m.b.v. een Fanuc-besturing. Je maakt enkel stuks of kleine series.

Meer informatie

Draft Engineer

Best

Alles wat wordt gebouwd of gefabriceerd begint met een idee. Als Draft Engineer maak je de technische tekeningen, samenstellingstekeningen en stuklijsten om dit te realiseren. Je bent creatief in je oplossingen en sterk in je communicatie.

Meer informatie

Landmeter / Maatvoerder

Bunnik

Als landmeter/ maatvoerder houdt je je bezig met activiteiten variërend van landmeetkundige metingen tot uitzetten en maatvoeren. Je stuurt en begeleid de meetassistent en streeft naar productiviteit conform calculatie en normering.

Meer informatie

Direct solliciteren als

  • Toegestane bestandstypen: docx, docx, doc, pdf.