Technische Vacatures

Voor uitvinders van de toekomst

Scroll naar beneden

Wij hebben momenteel 48 vacatures:

Senior Project Manager

Als Senior Project Manager ben je verantwoordelijk voor de volledige projectopvolging van kwalitatieve en karaktervolle residentiële vastgoedprojecten.

3 Veiligheidstoezichters – Infra

Vlaanderen

Als Veiligheidstoezichter ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn collega's tijdens voorziene werken. Daarnaast sta je ook in voor de veiligheid van andere reizigers, voer je remproeven uit en begeleid je naar de werf.

Global Designer

Antwerpen

Als Global Designer ben je verantwoordelijk voor de opbouw, het beheer en onderhoud van een glasvezel kabelnet, met als doel een optimale infrastructuur uit te bouwen aan de beste prijs en met de hoogste klantentevredenheid.

Werfleider – Bouwprojecten

Antwerpen

Als Werfleider zorg jij voor de opvolging en coördinatie van werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein samen met de Projectleider.

Junior Projectleider – Bouwprojecten

Antwerpen

Als Junior Projectleider ondersteun je zowel in studie- als uitvoeringsfase de projectmanager bij bouwprojecten, maar je kan ook verantwoordelijk zijn voor eigen deelprojecten die je zelfstandig uitwerkt.

Projectingenieur Facilities

Brussel

Als Projectingenieur Facilities ben je verantwoordelijk voor de opvolging van kantoorgebouwen & strategische installaties, denk hierbij aan onderhoud, werken, ruimtebeheer, beveiliging, veiligheid, facilitaire diensten en datacentra.

Technisch Administratief Bediende

Antwerpen

Als Technisch Administratief Bediende ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de uitbatingsactiviteiten, met als doel tijd vrij te maken voor de kerntaken van de hiërarchische lijn.

Business Manager

Antwerpen

Als Business Manager ben je verantwoordelijk voor de uitbouw, de ontwikkeling en het beheer van de business ToMach Engineering.

Werkvoorbereider

Antwerpen

Als Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de analyse van alle benodigde technische informatie van de Engineering afdeling en verwerkt je deze in duidelijke en praktische werkinstructies en -pakketten voor de Constructie afdeling.

Mechanical Service Engineer

Antwerpen

Als Mechanical Service Engineer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van mechanische onderhoudswerkzaamheden aan mechanische installaties zoals pompen, ventilatoren, stoomturbines en dieselmotoren.

Junior Tekenaar Ontwerper Elektriciteit

Brussel

Als Junior Tekenaar Ontwerper Elektriciteit ben je verantwoordelijk voor het tekenen van plannen en elektrische schema’s, beveiligingsblokschema’s gedetailleerde principeschema’s;

Microstation Tekenaar Elektriciteit

Brussel

Als Microstation Tekenaar Elektriciteit ben je verantwoordelijk voor het tekenen van plannen en elektrische schema's. Daarnaast ben je veel in contact met technische diensten, studieburelen en aannemers.

Controleur Elektriciteit

Brussel

Als Controleur Elektriciteit ben je verantwoordelijk voor het volgen van de uitvoering van elektriciteitswerken. Met respect voor de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid van deze werken.

Architect

Brussel

Als Architect ben je verantwoordelijk voor het creëren van ontwerpen, de opmaak van de lastenboeken, de contacten met leveranciers en de opvolging van de uit te voeren werken.

Veiligheidstoezichter – Infra

Vlaanderen

Als Veiligheidstoezichter ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn collega's tijdens voorziene werken. Daarnaast sta je ook in voor de veiligheid van andere reizigers.

Ervaren Bouwkundig Tekenaar

Gent

Als Bouwkundig Tekenaar ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle aspecten van een projecthaalbaarheidsstudie, conceptueel ontwerp, detailontwerp, … binnen een waterbouwkundige infrastructuur.

Medior Admin Support

Brussel

Als Medior Admin Support ben je verantwoordelijk voor de opvolging en uitwerking van de teamplanning van onze projectaanvragen. Zo participeer je in het opstellen van de projectnoden en verwerk je deze in het project planningssysteem.

Medior Facility Medewerker

Brussel

Als Medior Facility Manager sta je in voor voor het onderhoud, de werken, het ruimtebeheer, de beveiliging, de veiligheid, de facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van verschillende administratieve gebouwen in regio Brussel.

Project Engineer

Gent

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor de technische en operationele opvolging zoals bijvoorbeeld de scope en de planning van projecten.

Werkvoorbereider E&I

Antwerpen

In de functie van werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de technische en administratieve voorbereiding van de werken binnen de maintenance afdeling.

Uitbatingsingenieur

Antwerpen

Als Uitbatingsingenieur ben je verantwoordelijk voor het bieden van multidisciplinaire technische ondersteuning aan de afdeling door op te treden als kennisdrager, alsook de daarbij horende administratie met als doel bij te dragen tot de efficiënte werking van de afdeling.

Allround HVAC Technieker

Brussel

Als Allround HVAC Technieker ben je verantwoordelijk voor het beheer van het onderhoud van verschillende administratieve gebouwen in disciplines als branddetectie, camerabewaking etc.

Support Engineer PLM/CAO

Brussel

Als Support Engineer ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van incidenten en aanvragen van gebruikers betreffende de CAO/PLM tools. Daarnaast houd je je bezig met de installatie van updates van de PLM tools.

Werftoezichter

Brussel

Als Werftoezichter ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van activiteiten zoals planning, techniek en administratie op de werven.

Piping Coordinator

Gans België

Als Piping Coordinator ben je verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van werken zoals burgerlijke bouwkunde en piping op het terrein.

Project Engineer – Technische Gebouwen

Brussel

Als Project Engineer - Technische Gebouwen ben je verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van het onderhoud van gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandpreventie en bestrijding, liften, loodgieterij en camerabewaking.

Design Engineer Wegenis / BIM

Als Design Ingenieur Wegenis ben je de teamverantwoordelijke tijdens het uitvoeren van technische studies en controles binnen civiele technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lineaire infrastructuur.

Design Ingenieur Bouwkunde

Als Design Ingenieur Bouwkunde ben je de teamverantwoordelijke voor het uitvoeren van technische studies en controles binnen civiele technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lineaire infrastructuur.

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur

Als Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische ondersteuning van civiele structuren zoals bruggen, viaducten en tunnels.

Milieu Engineer

Antwerpen

Werken als Milieu Engineer betekent werken aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van engineering die bijdragen aan een beter milieu. Je bent betrokken bij diverse milieu- en omgevingsaspecten.

Electrical Engineer

Antwerpen

Als Electrical Engineer verzorg je het elektrisch ontwerp, de schema’s, en werk je mee aan de inbedrijfname en de nazorg van verschillende projecten in automatisering (voeding, automobiel, en lichte industrie).

Administratief Medewerker

Brussel

Als Technisch Administratief Medewerker zorg je voor het administratief beheer van aankopen en onteigeningen. Je verzamelt en analyseert adequate informatie voor de opmaak van een volledig dossier met het oog op de onteigening of de aankoop van de nodige terreinen voor de werken burgerlijke bouwkunde.

Junior Tekenaar / Ontwerper Elektriciteit

Brussel

Als Junior Tekenaar / Ontwerper Elektriciteit stel je technische schema's en As-Builts op in Autocad.

Contractbeheerder

Brussel

Als Contractbeheerder behandel je overeenkomsten, protocollen met buitenlandse en internationale agentschappen, verzekeringscontracten en onderzoeks- en ontwikkelingscontracten die niet zijn onderworpen aan de voorschriften voor openbare aanbestedingen.

Technisch Administratief Medewerker

Brussel

Als Technisch Administratief Medewerker zorg je voor het administratief beheer van aankopen en onteigeningen. Je verzamelt en analyseert adequate informatie voor de opmaak van een volledig dossier met het oog op de onteigening of de aankoop van de nodige terreinen voor de werken burgerlijke bouwkunde.

Autocad Electrical Designer

Brussel

Studies uitvoeren over de elektrische apparatuur voor beveiligingssysteem, controlesysteem, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.

Piping Site Coördinator

België

Als Piping Coördinator houdt je je bezig met het opvolgen en coördineren van de werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein. Je respecteert de dagelijkse veiligheid en controleert de kwaliteit van de uitvoeringen. Je bent een problemsolver, kritisch en communicatief sterk.

Administratief Dossierbeheerder

Brussel

Als Administratief Dossierbeheerder stel je de gunningsdossiers op van overheidsopdrachten. Daarbij volg je strikte procedures en garandeer je kwalitatief beheer. Je bent doeltreffend, ordelijk en neemt initiatief.

Werfleider Elektriciteit

Oost- en West-Vlaanderen

Als Werfleider Elektriciteit houdt je je bezig met de studie van het bestek en de plannen voorafgaand aan de werken. Je maakt de specifieke aanpak en technische plannen binnen het bestek eigen en bereidt het toezicht van de werf voor. Je gaat activiteiten op de werf organiseren en plannen, en dit op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Je vult het dossier aan op basis van procedures.

Junior Werftoezichter (Electro)Mechanica

Antwerpen, West-Vlaanderen, Brussel

Als Junior Werftoezichter (Electro)Mechanica volg je de uitvoering van de werken door de aannemers op het terrein op, controleert hun activiteiten en noteert gedetailleerd je vaststellingen. Je maakt metingen, zorgt voor nodige keuringen en controleert of veiligheidsmaatregelen en milieureglementering door toegepast worden. Dit rapporteer je vervolgens dagelijks door.

Werftoezichter HV

Brussel

Als Werftoezichter HV houdt je je bezig met veiligheid, punctualiteit, administratief en operationeel beheer van de werfen, zoals dagelijks rapporteren over het verloop van de werkzaamheden en toezien op de geldigheid van brevetten. Je zult proactief toezien op de veiligheid en de stiptheid van werkzaamheden. Nauwkeurig werken is voor deze functie essentieel.

Microstation Tekenaar

Brussel

Als Microstation Tekenaar houdt je je bezig met het tekenen van plannen en elektrische schema’s. Je zult bepaalde administratieve taken uitvoeren en hebt contact met technische diensten, studieburelen en aannemers. Daarbij ben je teamplayer, flexibel, communicatief en positief ingesteld.

Junior Werftoezichter Elektriciteit

Als Junior Werftoezichter Elektriciteit volg je de uitvoering van de werken door de aannemers op het terrein op, controleert hun activiteiten en noteert gedetailleerd je vaststellingen. Je maakt metingen, zorgt voor nodige keuringen en controleert of veiligheidsmaatregelen en milieureglementering door toegepast worden. Dit rapporteer je vervolgens dagelijks door.

Project Ingenieur Elektriciteit

Antwerpen

Als Project Ingenieur Elektriciteit zul je in overleg met klanten de doelstelling en randvoorwaarden van een project bepalen. Je houdt je o.a bezig met het opmaken van ramingen, dimensioneren van kabels en ontwerpen van elektrische schema’s. Je bewaakt ten alle tijden de veiligheid en past geldende normen en interne bedrijfsstandaarden toe.

Tekla Structures Tekenaar

Als Tekla Structures Tekenaar houdt je je bezig met het uittekenen van nieuwe structuren, uitwerken en uitzoeken versterkingsplannen en het opmaken van productiedossiers. Voor de uitvoering van deze taak zal jij gebruik maken van 3D tekensoftware, meer bepaald Tekla Structures en Autocad, alsook Excel rekenbladen.

GIS Tekenaar

Als GIS Tekenaar ben je verantwoordelijk voor de correctie van leidingen en apparaten in het GIS. Je draagt zorg voor de controle en interpretatie van opmetingen, controleert en interpreteert detailschetsen van leiden en zorgt voor de grootschalige intekening van leidingen. Iedereen is jaloers op jouw ruimtelijk inzicht en je kunt kaarten/plannen interpreteren als de beste.

Electrical Hardware Engineer

Zwijndrecht

Als Electrical Hardware Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van de hardware documenten door gebruik te maken van het juiste E-plan systeem teneinde de optimale uitvoering, inbedrijfname en functionering van de installatie te verwezenlijken conform de wettelijke reglementering en de eisen van de klant.

DCS Engineer

Melsele

Als DCS Engineer word je ingeschakeld in een team dat een project vanuit conceptfase tot en met de nazorg ondersteunt. Hierbij ben je mede verantwoordelijk voor de communicatie met de klanten en leveranciers. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als DCS Engineer en bent communicatief, resultaatgericht en gedreven.

Direct solliciteren als

  • Toegestane bestandstypen: docx, docx, doc, pdf.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.